Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01. veebruar 2019
Kinnitatud 31.01.2019 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse üldkoosolekul.
TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMEDKood Nimetus Ühik Hind ilma KM Hind koos KM Kuni 100 kg hind koos KM


3 PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED


03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer eur/t 30,00 36,00 3,00


03 03 01 Puukoore- ja korgijäätmed eur/t 30,00 36,00 3,00


15 PAKENDIJÄÄTMED


15 01 01 Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 02 Plastpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 03 Puitpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 04 Metallpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 05 Komposiitpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 06 Segapakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 07 Klaaspakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


16 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED


16 01 22 Autolammutuse jäägid eur/t 87,50 105,00 10,00


16 01 19 Autolammutuse plastik eur/t 87,50 105,00 10,00


16 01 20 Autoklaasid eur/t 87,50 105,00 10,00


17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT


17 01 01 Betoon (k.a raudbetoon) eur/t 35,00 42,00 6,00


17 01 02 Tellised eur/t 35,00 42,00 6,00


17 02 02 Klaas (töödeldud-,autoklaas ja peeglid) ladestusse eur/t 87,50 105,00 10,00


17 02 01 Puit (töödeldud puit, aknad, uksed ja nende raamid) eur/t 87,50 105,00 10,00


17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) eur/t 87,50 105,00 10,00


17 09 04 Ehitus- ja lammutus segapraht eur/t 87,50 105,00 10,00


20 OLMEJÄÄTMED


20 01 01 Paber ja kartong (määrdunud või märg) eur/t 87,50 105,00 10,00


20 01 02 Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus eur/t 16,67 20,00 2.00


20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) eur/t 87,50 105,00 10,00


20 03 07 Suurjäätmed (mööbel) eur/t 87,50 105,00 10,00


20 01 38 Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad) eur/t 6,00 7,20 2.00


20 02 01 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) eur/t 6,00 7.20 2.00


Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga, Mis tõttu jäätmete saatekirjad vormistatakse AS Väätsa Prügila nimel.
OHTLIKUD JÄÄTMED
Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlminud lepingu
Epler & Lorenz AS-ga. Mis tõttu vormistatakse vastuvõtt Epler&Lorenz AS nimel.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Rapla ja Kohila valla elanikelt ja on nendele tasuta (va eterniit).

Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse.

Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMEDElektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all

ilma
hind


Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta.

KM-ta 20% KM KM-ga


Mittekomplektsete külmkapid
tk. 10,00 2,00 12,00


TEENUSEDKood Nimetus Ühik Hind ilma KM 20% KM Hind koos KMKT1 Kaalumine eur/kord 6,00 1,20 7,20