Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01. jaanuar 2020

Kinnitatud 04.12.2019  MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse  üldkoosolekul.

TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED        
Kood Nimetus Ühik Hind ilma KM Hind koos KM
3 PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED      
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer eur/kg 0,04 0,048
03 03 01 Puukoore- ja korgijäätmed eur/kg 0,04 0,048
4 TEKSTIILIJÄÄTMED      
04 02 Tekstiilitööstusjäätmed eur/kg 0,04 0,048
15 PAKENDIJÄÄTMED      
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) eur/kg 0,00 0,00
15 01 02 Plastpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 03 Puitpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 04 Metallpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 05 Komposiitpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 06 Segapakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 07 Klaaspakendid eur/kg 0,00 0,00
16 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED      
16 01 19 Autolammutuse plastik eur/kg 0,10417 0,125
16 01 20 Autoklaasid eur/kg 0,10417 0,125
16 01 22 Autolammutuse jäägid eur/kg 0,10417 0,125
17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT      
17 01 01 Betoon (k.a raudbetoon) eur/kg 0,035 0,042
17 01 02 Tellised eur/kg 0,035 0,042
17 02 01 Puit (töödeldud puit, aknad, uksed ja nende raamid) eur/kg 0,10417 0,125
17 02 02 Klaas (töödeldud-,autoklaas ja peeglid) ladestusse eur/kg 0,10417 0,125
17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) eur/kg 0,10417 0,125
17 09 04 Ehitus- ja lammutus segapraht eur/kg 0,10417 0,125
19 JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED      
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud) eur/kg 0,10417 0,125
20 OLMEJÄÄTMED      
20 01 01 Paber ja kartong (määrdunud või märg) eur/kg 0,10417 0,125
20 01 02 Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus eur/kg 0,01667 0,02
20 01 10 Rõivad ja jalanõud eur/kg 0,10417 0,125
20 01 38 Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad) eur/kg 0,006 0,0072
20 02 01 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) eur/kg 0,006 0,0072
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) eur/kg 0,10417 0,125
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel) eur/kg 0,10417 0,125

Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga, Mis tõttu jäätmete saatekirjad vormistatakse AS Väätsa Prügila nimel.

OHTLIKUD JÄÄTMED

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlminud lepingu
Epler & Lorenz AS-ga. Mis tõttu vormistatakse vastuvõtt Epler&Lorenz AS nimel.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Rapla ja Kohila valla elanikelt ja on nendele tasuta (va eterniit).

 

Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse.

Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED          
Elektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all     ilma   hind
Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta.     KM-ta 20% KM KM-ga
Mittekomplektsete külmkapid   tk. 10,00 2,00 12,00
TEENUSED          
Kood Nimetus Ühik Hind ilma KM 20% KM Hind koos KM
           
KT1 Kaalumine eur/kord 6,67 1,33 8,00