Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ eesmärgiks on Jäätmehoolduse arendamine ning jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnas. MTÜ-l on täna sõlmitud lepingud Rapla, Kohila ja Juuru vallaga.

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus.

Jäätmete kogumist teostab MTÜ kahes jäätmejaamas Rapla (Mäepere) ja Kohila jäätmejaamas. Regulaarselt korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe.  

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamisega ei tegele – selleks on sõlmitud lepingud vastavaid jäätmelubasi ja infrastruktuurilist võimekust omavate prügilate ja jäätmekäitlusettevõtetega.

2014 aastaks plaanib MTÜ oma teenuste ringi oluliselt laiendada – eelkõige jäätmete taaskasutuse valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja